Konferencja - strona pl

Przejdź do treści

Menu główne:

Konferencja

...
Międzynarodowa konferencja naukowa
„Boże macierzyństwo Maryi w aspekcie historii narodów polskiego i litewskiego”

organizowana przez:

Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija - Wileńskie Seminarium Duchowne im. św. Józefa
afiliowane do Uniwersytetu Laterańskiego w Rzymie
oraz
Mariologiczne Koło Naukowe
działające w ramach
Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
przy współpracy Litewskiej Delegatury Prowincji Gdańskiej OO. Franciszkanów


która odbędzie się dnia 16. czerwca 2018 roku,
w klasztorze OO. Franciszkanów w Wilnie
(ul. Trocka 9/1)

1. Cel konferencji:
W obecnym roku 2018 przypada 100. rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę i Litwę. Przez wiele lat nasze narody łączyła wspólna historia. Jednym z jej elementów, który nas niewątpliwie spaja jest kult Najświętszej Maryi Panny. Jest on wyrażony zwłaszcza poprzez sanktuaria maryjne chętnie nawiedzane przez oba narody. Tak się składa, że przypada także w tym roku 300-lecie koronacji wizerunku Matki Bożej w Trokach. Historia Polski to także sanktuarium w Ostrej Bramie w Wilnie. Dlatego Mariologiczne Koło Naukowe zaproponowało organizację konferencji w Wilnie, aby zbudować kolejny pomost pomiędzy bratnimi narodami. Pomysł zaakceptował Arcybiskup Wilna oraz Delegat Prowincjalny Franciszkanów na Litwie, który zaoferował pomieszczenia klasztorne do przeprowadzenia konferencji i pomoc w promocji wydarzenia. W związku z tym doktoranci Centrum Studiów Mariologicznych UKSW „Kolbianum” podjęli badania nad zadanym tematem. Do współpracy zaproszono także stronę litewską. W konferencji pojawi się także wystąpienie studenta UKSW z Mińska rozszerzając spektrum historyczne na naród białoruski. Konferencja będzie dwujęzyczna z tłumaczeniem. Do udziału zapraszamy wierni diecezji wileńskiej i wszystkich zainteresowanych. Spojrzenie na rolę Maryję w historii naszych narodów ma zaowocować okazją do wzmocnienia wzajemnego zrozumienia i szacunku Polaków i Litwinów.

Kryteria doboru prelegentów: Specjaliści w omawianej dziedzinie i doktoranci studiów mariologicznych.

2. Komitet organizacyjny:
• ks. mgr Marcin Stanisławski – prezes MKN
• o. mgr Piotr Stroceń OFMConv – Delegat Prowincjalny na Litwę
• o. prof. UKSW Grzegorz Bartosik OFMConv – opiekun naukowy MKN
• o. dr Ireneusz Klimczyk OFMConv – wicedyrektor Instytutu Kolbianum
• o. mgr lic. Norbert Siwiński OFMConv– doktorant

3. Rada Naukowa:
• o. prof. dr hab. Janusz Kręcidło MS
• o. prof. dr hab. Celestyn Napiórkowski OFMConv
• o. dr hab. Ignacy Kosmana OFMConv

4. Program konferencji:

9:00 Msza Święta – przewodniczy ks. bp. Arūnas Poniškaitis
10:00 Powitanie gości – o. Piotr Stroceń OFM Conv.
10:10 Słowo Pasterskie – ks. bp Arūnas Poniškaitis
10:20 Słowo wprowadzające do konferencji – o. prof. UKSW dr hab. Grzegorz Bartosik,
      Opiekun MKN, Dyrektor Instytutu „Kolbianum”
10:30 Sesja I – przewodniczy: o. Piotr Stroceń; wystąpienia w języku litewskim:

1. Ks. dr Kęstutis Dailydė, Marijos dieviškosios motinystės vertė ir pasekmės
 [Wartość i konsekwencje Bożego macierzyństwa Maryi].
2. Ks. mgr Miroslav Anuškevič, Marijos paveikslas pagal cistersų mokyklos atstovus
[Obraz Maryi u przedstawicieli szkoły cysterskiej].
3. Dr Lina Leparskienė, Trakų Dievo Motinos paveikslo kultas Lietuvos istorijoje
[Kult obrazu Matki Bożej Trockiej w historii Litwy].
11:15 – 11:45 Przerwa
11:45 Sesja II – przewodniczy: dr Monika Waluś; wystąpienia w języku polskim

1. O. mgr. lic. Norbert Siwiński OFM Conv, Beata Virgo Maria, Mediatrix nostra – nauka św. Antoniego o macierzyńskim pośrednictwie Maryi i jej interpretacja wg o. Lorenzo di Fonzo OFMConv
[Beata Virgo Maria, Mediatrix nostra - šv. Antano Marijos motiniško tarpininkavimo mokslo tėvo Lorenzo di Fonzo OFM Conv. interpretacija].
2. Mgr lic. Marzena Szczepkowska, Maryjny paradygmat macierzyństwa
     [Marijos motinystės paradigma].
3. Dk mgr Eugeniusz Wintow, Rola kultu Matki Bożej Ostrobramskiej w odnowieniu struktur na Białorusi (od 1989 r. do współczesności)
[Aušros Vartų Dievo Motinos kulto įtaka Baltarusijos strukturų atnaujimui (nuo 1989 iki dabarties) ]

12:30 - Dyskusja
13:00 - Podsumowanie konferencji – o. dr Ireneusz Klimczyk - wicedyrektor Instytutu Kolbianum
13:10 - Zakończenie konferencji – ks. mgr Marcin Stanisławski, Prezes MKN
13:30 – Obiad (po uprzednim zamówieniu tel. 860174406)


 
Copyright 2015. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego