Biografia - strona pl

Przejdź do treści

Menu główne:

Biografia

... > Abp Teofilius Matulionis
Urodził się 4 lipca 1873 we wsi Kudoriškis, na Litwie. Wstąpił do seminarium duchownego w Sankt Petersburgu, gdzie 17 marca 1900 roku przyjął święcenia kapłańskie z rąk bp. Antoniego Maleckiego. Został mianowany wikariuszem tamtejszej parafii pw. św. Katarzyny, a w 1918 został proboszczem pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa.  W 1923 roku komunistyczny rząd uchwalił ustawę nakazującą konfiskatę całego majątku kościelnego.  Akt ten miał być podpisane przez duszpasterzy parafialnych.  Biskup T. Matulionis odmówił podpisania aktu i z powodu  tej odmowy trafił do więzienia.  Po poświęceniu jako biskup pomocniczy, został aresztowany po raz drugi i skazany na 10 lat katorgi w Arktyce.  Ciężka praca i zimny, wilgotny klimat pogorszona jego zdrowie.  Ze względu na jego zły stan zdrowia, po dwóch latach biskup został przeniesiony do więzienia w Petersburgu i został umieszczony w izolatce. Wydostał się na wolność w 1933 dzięki wymianie więźniów między Litwą a ZSSR. W 1936 podróżował do Egiptu, Ziemi Świętej i Polski. 9 stycznia 1943 został mianowany biskupem diecezjalnym koszedarskim. Po zajęciu Litwy przez Armię Czerwoną w 1940, ponownie trafił do łagrów. Powrócił z nich w 1956, ale reżim nie pozwolił mu na objęcie rządów diecezją. Był otoczonył ścisłą kontrolą policyjną. 9 lutego 1962 św. Jan XXIII mianował go arcybiskupem ad personam. Zmarł 20 sierpnia 1962 roku w Szadowie. Pochowano go w krypcie biskupiej w katedry Przemienienia Pańskiego w Koszedarach.
 
Copyright 2015. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego